Stöd för effektiv målstyrning

Med eller utan konjunktursvängningar, värdefluktuationer på börsen och politiska förändringar står företag och organisationer alltid inför nya utmaningar. Det kan vara allt ifrån mindre justeringar till större omorganisationer, utvidgningar, omlokaliseringar eller till och med omställning till nya produkter på nya marknader eller utfasning av äldre produkter. I många av dessa situationer gäller det att planera på ett nytt sätt och utifrån nya vinklingar. Men hur vet vi att vi gör rätt? Hur styr vi och följer upp om det går bra?

Detta var temat vid Handelskammarens evenemang i Halmstad den 25 november. Dagens marknad kräver att man är alert och vaken för förändringar. Med denna utsikt ska man kunna ta korta snabba beslut som leder till långsiktig stabilitet. Hela tiden med sikte mot företagets vision och mål. Verksamhetsdriven målstyrning kan ge ett effektivt stöd i företagets alla målmoment.

Föredragshållaren Per Nourry, affärsansvarig för beslutstöd och målstyrning inom Sigma, gav konkreta exempel för att visa hur systemstödd målstyrning fungerar. Han betonade vikten av att verkligen fundera igenom hur mätning av verksamheten ska fungera och till vilket syfte. Otaliga är de exempel på företag som kopierar andra företags mätsystem, snarare än att utveckla sin egen styrmodell kopplat till de egna målen med verksamheten.

Ett högt engagemang hos deltagarna gjorde att det blev ordentligt med diskussion kring ämnet. Förhoppningsvis fick deltagarna med sig både tänkvärd och utvecklingsbar information som kan vara till hjälp i verksamheten. Stort tack till Halmstad Näringslivs AB som bidrog med lokal för evenemanget.

Hämta Per Nourrys presentation som pdf.

//John Rosén

Att upplåta en arena för nya kontakter är viktigt för Handelskammaren. Här en bild från minglet på Höstmötet.
Deltagarna följde intresserat Handelskammarens Höstmöte
Handelskammarens seminarium inleddes med fika och mingel.
Handelskammarens informationsmöte samlade många.
Minglande besökare under invigningen av det nya kontoret i Växjö.
Handelskammaren erbjuder många olika utbildningar inom internationell handel, här ett foto från seminariet om leveransvillkor.

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in