Malmö - 26 april 2017

CE-märkning & produktkrav

Att skaffa kunskap om och följa alla de krav som ställs på en produkt blir en allt viktigare arbetsuppgift för de företag som ingår i någon produkts distributionskedja.

Området styrs dock av ett komplext regelverk, både på svensk och EU-nivå, och omfattar bland annat frågor som produktsäkerhet, miljökrav och CE-märkning. Komplexiteten gör att tillsynsmyndigheternas granskningar visar att många produkter inte lever upp till alla lagkrav och tillämpliga produktstandarder som finns. Under seminariet ökar vi dina kunskaper om produktregler och de affärsmässiga riskerna med att inte uppfylla tillämpliga produktkrav, med allt från försäljningsförbud, produktåterkallelser till det straffrättsliga regelverket som kan drabba företagets företrädare.

Under seminariet går vi bland annat igenom:
- EU:s regler om produktkrav och de svenska regler som införlivar dem i svensk rätt
- Regler om CE-märkning och annan märkning av produkter
- Ansvarsfördelningen mellan tillverkare, importör, distributör och återförsäljare och hur dessa olika aktörer bör reglera produktrisker i sina leverantörs- och distributörsavtal
- Exempel på vanliga misstag som kan få allvarliga konsekvenser

Seminariet leds av Therese Strömshed, advokat och partner, och Daniel Kolm, associate, båda verksamma i Mannheimer Swartlings miljörättsgrupp och specialister inom Product Compliance.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

HANDELSKAMMAREN

Ulrika Dieroff
040-690 24 29
Mariette Gunnarsson
0470-52 00 41
Johanna Krantz
040-690 24 31

Praktisk information

Datum

26 april 2017

Plats

Malmö
Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, vån 2

Tid

12:00–15:00

Pris

895 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.

1395 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer.

Lunch och kaffe ingår

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag
22 april 2017


Tillbaka till kalendarium

Logga in