Malmö - 21 mars 2017

Omvänt mentorskap

Vill du ha en mentor från nästa generation? En ung studentkonsult som kan ge dig nya insikter i de förväntningar nästa generations medarbetare har på kommande arbetsgivare. En ”digital inföding” som utmanar traditionella tankemönster och arbetssätt. Då tror vi att Omvänt Mentorskap är något för dig.

20 drivna studenter från Lunicore, som är Lunds universitets studentkonsultbolag, står redo att dela med sig av sina insikter, nyvunna kunskaper och nytänkande till medlemmar i Handelskammaren.

Tillsammans med Lunicore startar vi under våren programmet Omvänt mentorskap. Syftet med programmet är att bryta gamla strukturer och bidra med nya perspektiv till ledare i det skånska näringslivet. Målet är även att föra studenter i Skåne och näringslivet närmare varandra.


Tanken är att mentor och adept träffas fyra gånger denna termin. Tips på hur träffarna kan läggas upp samt förslag på diskussionsämnen kommer vi att presentera på Kick-offen den 28 februari.


Ta vara på en unik möjlighet!

Observera att antalet platser är begränsat.

VÄLKOMMEN!

Lunicore är ett av Nordens främsta och största studentdrivna konsultbolag.
Med Lunds universitet i ryggen arbetar Lunicore med att stärka företag, organisationer och offentlig sektor med den senaste kunskapen från universitetet. Genom att inför varje projekt samla drivna studenter i dynamiska team med tvärvetenskapliga kompetenser är Lunicore en av de främsta länkarna mellan universitetsvärlden och näringslivet.


HANDELSKAMMAREN

Katarina Jönsson
042-37 07 60
Ulrika Dieroff
040-690 24 29
Johanna Krantz
040-690 24 31

Praktisk information

Datum

21 mars 2017

Plats

Malmö
Börshuset, Skeppsbron 2

Tid

17:00–19:00

Pris

Kostnadsfritt

Frånvaro utan avanmälan debiteras 250 kr.

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag
13 mars 2017


Tillbaka till kalendarium

Logga in