Malmö - 02 maj 2017

Workshop om nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling

Swedsoft, Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation driver ett Vinnovafinansierat projekt där behovet av kompetens inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling ska analyseras genom insamling av data och statistik som tydligt belyser nuläge och framtida behov. Detta för att bidra till att Sverige ska kunna möta den globala konkurrensen och i tid fatta rätt beslut.

Vi vill ha din input
Runt om i landet bjuder vi in till korta workshops då vi önskar hjälp med input på vad vi bör undersöka. Detta är en chans för er att påverka vad som lyfts fram. Vi vill peka på de behov och utmaningar som svenska företag har, nu och i framtiden. Hur vi som nation kan bli starkare, bland annat genom rätt kompetenser.

Målet med studien är att den ska vara användbar för bland annat:
• Beslut för företag på satsningar, kompetensutveckling med mera.
• Beslut av utbildningsaktörer, privata som offentliga, kring innehåll i kurser och utbildningar med mera.
• Beslut av myndigheter kring satsningar för att stärka svensk konkurrenskraft inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling.

För anmälan klicka här

Anmäl dig senast 25 april
Läs mer på swedsoft.se/event/nulage-framtid-mjukvaruutv-malmo

HANDELSKAMMAREN

Per Tryding
040-690 24 09

Praktisk information

Datum

02 maj 2017

Plats

Malmö
Skeppsbron 2

Tid

14:30–17:00

Pris

Kostnadsfritt


Tillbaka till kalendarium

Logga in