Malmö - 06 februari 2013

Migrationens kraft

Migrationens kraft - rörelse som rättighet

En globaliserad ekonomi innebär att allt fler rör sig allt mer över nationsgränser. Men denna mobilitet möter motstånd både praktiskt och politiskt. En viktig fråga är om vi går mot mer öppna gränser eller om rörligheten kommer att försvåras.

Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt har på basis av modern forskning undersökt frågan om migration och kommer fram till att det inte bara skapar välfärd, det borde till och med vara en rättighet. Deras slutsatser har nu kommit ut i en bok om migrationens kraft.

På seminariet presenteras boken av författarna.

Program

16.30 Ankomst, mingel

17.00 Inledning
Per Tryding, vice VD, Handelskammaren

17.10 Presentation av Migrationens kraft
Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt

18.00  Slut

Om deltagarna
Johan Norberg
är Idéhistoriker, författare och filmare. Aktuell med en internationell film kring finanskrisen och en bok om hjärnan.

Fredrik Segerfeldt är författare och liberal debattör som bland annat skrivit om  tillväxtmarknader och bistånd i så kallade utecklingsländer.

Seminariet är ett samarbete med Migro.se. Mer om boken Migrationens kraft finns på deras hemsida.

HANDELSKAMMAREN

Per Tryding
040-690 24 09

Praktisk information

Datum

06 februari 2013

Plats

Malmö
Skeppsbron 2

Tid

17:00–18:00

Pris

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag
05 februari 2013


Tillbaka till kalendarium

Logga in