Sydsveriges största affärsnätverk

I ett nätverk som består av 2800 medlemsföretag finns möjligheter. Möjlighet till kontakter och nya affärer. Men även erfarenhetsutbyte, inspiration, goda råd och nya idéer.

Det finns en oerhörd kunskap i Handelskammarens medlemsföretag, stora som små och i alla branscher. Inte konstigt att många medlemmar sätter just nätverket som främsta anledning till sitt medlemskap.

Över 150 arrangemang om året

Årligen arrangerar Handelskammaren över 150 frukost- och lunchmöten, seminarier, utbildningar, event och andra träffar på olika platser i hela Sydsverige. Ofta sker dessa i samarbete med medlemsföretag vilket även medger förmånliga deltagaravgifter. Träffarna fokuserar alltid på kompetenshöjande, aktuella teman som ska vara till nytta, oavsett var eller hur företaget gör affärer. Som medlem får du, och företagets alla medarbetare, tillgång till dessa möjligheter. Ett par exempel på genomförda arrangemang hittar du bland våra Återblickar.

Exempel på mötesplatser:

  • Nätverksträffar
  • Företagsbesök
  • Afterwork
  • Års- & Höstmöte
  • Nyfiken på
  • Inspirationsseminarium
  • Utbildningar

För aktuellt program se vårt kalendarium där vi löpande fyller på med nya aktiviteter.

Temabaserade nätverk

På förfrågan från våra medlemsföretag har vi startat upp ett antal temabaserade nätverk. Saknar du något nätverk hos oss eller har förslag på ett nätverk som du tycker att vi borde ha? Kontakta Ulrika Dieroff, tel 040-6902429.

Unga ledare
Här får du träffa andra i samma sits och tillsammans har vi workshops och seminarier. Du får också tillgång till en mentor och till vårt övriga utbud av seminarier och arrangemang.

Inköpsnätverket
Diskutera den senaste utvecklingen inom inköp och dela erfarenheter av att leda och vidareutveckla inköpsfunktioner med andra i samma roll.

Upphandlingsnätverket
Oberoende om du är på beställar- eller leverantörssidan är vårt upphandlingsnätverk ett bra forum för dig som vill ta del av erfarenheter och kompetenser inom området.

HR-nätverk
Knyt nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området.

Tankesmedja
Här fokuserar vi på näringslivets stora kommande utmaningar inom hållbarhetsområdet.

Trade Network
Bredda dina kontaktytor, förbättra dina kunskaper inom området och få tillgång till den senaste information när det gäller förändringar i tullagstiftningen.


Kalendarium

Social Selling via LinkedIn - Nytt datum
04 maj 2017       
Företagsbesök på Xylem
04 maj 2017       
Grupp eller team – vad är skillnaden?
05 maj 2017       
Affärer med högriskländer
08 maj 2017       
E22: Vägen framåt?
08 maj 2017       
Affärer med högriskländer
09 maj 2017       
Mjuk Manipulation - en syssla för alla!
10 maj 2017       
Vad händer med Brexit?
11 maj 2017       
Se hela kalendariet

Med en ATA-carnet kommer du snabbare och enklare genom tullen till ett 50-tal länder vid mässor, yrkesutrustning eller varuprov.

Handelskammaren kikar löpande in hos olika medlemsföretag. Häng med.

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in