Bli medlem

Handelskammaren arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi är Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och din expert på internationell handel.

Det är medlemmarna som utser vårt fullmäktige som i sin tur beslutar om vår agenda och vad verksamheten ska sträva emot. Alla företag med verksamhet i Sydsverige är välkomna att bli medlemmar. Medlemskapet är inte personligt, utan omfattar alla anställda på företaget.

Välkommen som medlem!

Som medlem får du följande förmåner:

 • Möjlighet att knyta nya kontakter
  Genom Handelskammarens aktiviteter träffar du många andra företag i regionen.

 • Lobbying för att Sydsverige ska bli en bättre plats för företagen
  Handelskammaren arbetar bland annat för bättre vägar och järnvägar, ett utbildningssystem av högsta kvalitet och för integrationen i Öresundsregionen.

 • Kvalificerad rådgivning
  Vår expertis inom handelsprocedurfrågor, export, import, affärsjuridik och inom miljöområdet står till ditt förfogande.

 • Rabatter på tulldokument
  Handelskammaren utfärdar dokumenten du behöver vid export, mässor eller för yrkesutrustning. Alltid med medlemsrabatt!

 • Affärskontakter
  Ta hjälp av Handelskammarens nätverk världen över när du söker nya affärskontakter.

 • Nätverk med speciella syften
  Du har möjlighet att gå med i olika nätverk; Handelskammarens HR-nätverk, Asia Business Club, Baltic Sea Business Netwok, Unga ledare, Inköpsnätverket, Upphandlingsnätverket samt Trade Network.

 • Tillgång till över 150 arrangemang om året
  Via våra många seminarier, möten och utbildningar får du tillgång till ny kunskap och nya idéer.

 • Möjlighet att synas på Handelskammarens hemsida
  Publicera dina erbjudanden under Member to Member och bjud in till aktiviteter på Event hos medlemmar på Handelskammarens hemsida. Ditt företag blir också länkat under Medlemmar.

 • Kundkreditförsäkring
  Medlemsföretag har möjlighet att teckna rabatterad försäkring för att minimera risken för kundförluster.

 • Nyhetsbrev
  Som medlem får du tips och nyheter via de regelbundna nyhetsbreven.

 • Tidningen Sydsvenskt Näringsliv
  Fyra nummer om året med aktuell information om Handelskammarens aktiviteter, vår region och medlemsföretagen. Håll oss uppdaterad genom att skicka pressreleaser om vad som händer i ditt företag.


Ju mer du använder våra tjänster och ju mer aktiv du är, desto större blir nyttan med medlemskapet!

Medlemskap

Handelskammaren är öppen för alla företag i Sydsverige. Medlemskapet gäller för företaget och omfattar samtliga anställda.

Årsavgiften är 3 700 kr exkl moms för företag med upp till och med 30 anställda. Vid fler anställda stiger avgiften. Allt utom 500 kr är avdragsgillt! Läs mer.

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in