Om Handelskammaren

Handelskammaren arrangerade ett företagsbesök på Hilanders i Malmö den 27 april 2009. Medlemsföretagen kom och knöt kontakter

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. 

Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi förverkligar detta på flera sätt;

Vi påverkar företagens villkor

Handelskammaren arbetar med strategisk utveckling av regionen. Genom att ta fram förslag och driva påverkansarbete utifrån medlemsföretagens behov kan vi förbättra näringslivets villkor.

Vi stöder affärer

Handelskammaren underlättar affärer genom service och råd. Vi erbjuder handelsdokument vid internationella affärer och är experter på export och import. Vi har rådgivning om Tyskland, samarbetspartners i Litauen och Mellanöstern och egna nätverk för intressenter av Baltikum och Asien.

Vi sammanför företag

Handelskammaren är ett nätverk med 2.800 företag. Varje år har vi ca 200 möten med flera tusen deltagare. För olika grupper finns särskilda nätverk; unga ledare och personalchefer är två exempel.

Det är företag som är medlemmar i Handelskammaren. Alla anställda på medlemsföretagen har därför tillgång till nätverken, arrangemangen och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem!

Handelskammarens område

Medlemskap

Handelskammaren är öppen för alla företag i Sydsverige. Medlemskapet gäller för företaget och omfattar samtliga anställda.

Årsavgiften är 3 700 kr exkl moms för företag med upp till och med 30 anställda. Vid fler anställda stiger avgiften. Allt utom 500 kr är avdragsgillt! Läs mer om medlemskap.

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in