Seminarium med fokus på produktivitet

13 november 2015

Idag hade Produktivitetskommissionen möte och seminarium i Handelskammarens lokaler. Ett 30-tal gäster deltog i de diskussioner och presentationer som berörde projektet.

Efter en gemensam lunch hälsade Per Tryding, vVD för Handelskammaren, alla deltagare välkomna och lämnade sedan över ordet till Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum och ordförande i Kommissionen, som inledde dagens seminarier. Pernilla Johansson, som är senior ekonom på Handelskammaren och ledare för projektet, berättade om projektets bakgrund och vad som avses som produktivitet. Under temat ”Flyktingar, arbetsmarknadsdeltagande och produktivitet” berättade Sameeksha Desai, Ph.D. Indiana University, om sin forskning inom området.

Dagen avslutades med fika och diskussion av processplan för projektet.

Tillbaka

Visa alla nyheter från år

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in