Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne

17 februari 2017

Idag publicerar Handelskammaren rapporten BostadStorstad som regelbundet undersöker bostadsbyggandet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten visar att byggtakten är hög i samtliga storstadslän, särskilt vad gäller påbörjade lägenheter. Sammanlagt byggdes det drygt 35 000 nya bostäder i storstadslänen under 2016.

–     Men byggandet understiger behovet och bostadspriserna fortsätter att stiga, säger Handelskammarens chefekonom Pernilla Johansson.

I Stockholm kostar det i genomsnitt 15 årslöner att köpa en villa medan det kostar 9 årslöner i Skåne och Västra Götaland. Sedan 2007 har bostadspriserna stigit betydligt snabbare än lönetillväxten i Stockholm och Västra Götaland. Däremot har bostadspriserna i Skåne hållit jämna steg med löneutvecklingen under perioden.

–     Det innebär att riskerna på den skånska bostadsmarknaden inte har ökat i samma utsträckning som i övriga storstadslän, säger Pernilla Johansson

Läs rapporten här

Tillbaka

Visa alla nyheter från år

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in