Lär dig om CE-märkning

18 april 2017

Regelverket kring produktkrav är mycket komplext och omfattar både regelverk på svensk och EU-nivå med allt från frågor kring produktsäkerhet, miljökrav till CE-märkning. Är du en del i en produkts distributionskedja har det blivit allt viktigare att skaffa sig kunskaper och hålla sig uppdaterad kring dessa frågor.

Under en eftermiddag låter vi Therese Strömshed och Daniel Kolm, från Mannheimer Swartling, guida dig igenom regelverket. I inbjudan på vårt kalendarium kan du se mer vilka frågeställningar som kommer att belysas under seminariet och du kan även enkelt göra din anmälan. Seminariet hålls den 26 april i Malmö.

Tillbaka

Visa alla nyheter från år

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in