Rosengård är fredligast i Stockholm!

21 mars 2012

Fullt mediauppbåd var på plats när Janne Josefsson intervjuade Handelskammarens Per Tryding på pressreleasen av den pinfärska rapporten ”Rosengård är fredligast i hela Stockholm”. Rapportreleasen ägde rum i Rörelsen Gatans Röst och Ansiktes (RGRA) radiostudio i Rosengård, Malmö.

Att ämnet brottslighet i Sverige är hett som diskussionsämne märktes på mängden engagerade frågor som ställdes och på det höga diskussionstempot bland deltagarna.

- Syftet med rapporten är att göra forskningsläget och statistiken tillgänglig. Vem som helst kan gå in och titta på den men vi ville lyfta fram den och se hur frågan kan tänkas påverka regonens tillväxt och rekrytering, sa Per Tryding.

Med i diskussionen var artisten och samhällsdebattören Behrang Miri från RGRA, känd representant för civilsamhället i Malmö.

- Vi får inte låta debatten styras av krafter som vill använda den till att skapa stereotypa värderingar som att till exempel göra en direktkoppling mellan brottslighet och invandring.

Valet av titel till rapporten blev en omdiskuterad punkt på pressreleasen – om inte Rosengård är problemet, varför kopplar vi då rapporten till Rosengård?

- Rosengård HAR stämplats på ett stereotypiskt sätt, och gjorts till en slags syndabock för ett problem som finns på en mycket högre nivå sa Behrang Miri. - Jag tycker att Handelskammaren har använt ett bra retoriskt grepp för att lyfta Rosengård som en fredlig stadsdel för det är ofta Rosengård det pratas om.

- I debatten har ökat våld och ökad brottslighet framställts som ett unikt Malmö-problem, som bland annat skyllts på närhet till kontinenten. Detta kan vi genom vår rapport säga att det inte finns belägg för sa Per Tryding.

- Handelskammaren försöker analysera problemet och nu bör vi börja se på diskussionen objektivt sa Behrang Miri.

Om rapportens slutsats att brottslighet är en naturlig följd av ökad urbanisering säger Per Tryding: "Om vi har rätt i att det är ett urbaniseringsproblem så  riskerar vi att med tid få mer av den varan i alla svenska storstäderna och det är något att ta på allvar”.

- Vi bär alla ett ansvar för att tillsammans bygga upp och ta hand om vårt interkulturella Sverige. Detta måste ske via möten och samarbeten över sektorer och mellan aktörer, vi kan inte lägga allt på en aktör sa Behrang Miri. Vi bär ansvar som företagare, entreprenörer, föreningsaktiva såväl som medborgare att se och lyfta den kompetens och de resurser som verkligen finns. Vi måste lyfta fram de egentliga bakgrunderna till de problem som finns på nationell nivå, diskutera problematiken på en objektiv nivå och ta bort stigmatiseringen avslutar Behrang.

Rapporten presenteras bland annat i en debattartikel på svt.se.

Hämta rapporten Rosengård är fredligast i Stockholm.

 

Tillbaka

Visa alla nyheter från år

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in