Trade Network växer

04 april 2017

Vi är stolta över att vårt nätverk för de som arbetar med internationell handel, Trade Network, fortsätter att växa. Nätverket har varit igång sedan 2010 och närmar sig nu 80 deltagare, många av deltagarna har varit med sedan starten. Vi har två grupper aktiva, en i Småland Blekinge och en i Skåne som träffas regelbundet.

Nästa träff handlar om "Tull och moms vid kedjetransaktioner" och tar plats den 19 april i Växjö respektive 20 april i Malmö. Fokus är att uppmärksamma deltagarna på fällor och risker, men även möjligheter, vid denna form av internationella transaktioner.

Vi avslutar våren i maj med en träff om ”Affärer med högriskländer” den 8 maj i Malmö respektive 9 maj i Växjö. Hur upptäcker du vilka risker du har på en marknad? Hur kontrollerar du dina samarbetspartners? Hur kan du skydda dig i dina avtal? Vår föreläsare Peter Linderoth, Mannheimer Swartling, har arbetat på plats i flera länder där riskerna är mycket höga och kommer att dela med sig av sina kunskaper.

Är du nyfiken kontakta gärna Mariette Gunnarsson eller Per Anders Lorentzon för mer information eller för att prova på en träff. Vi tar löpande emot nya medlemmar.

Tillbaka

Visa alla nyheter från år

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in