Media evolution - motor för möten

Visionen är att Skåne-Blekinge ska bli Europas ledande innovationsplattform för mediebranscherna. För att lyckas måste stora och små företag, den offentliga sektorn och akademin samarbeta. Motorn för dessa möten är Media Evolution.

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som samlar och stöder satsningar inom mediebranscherna. Det omfattar TV, webb, dataspel, film, mobila plattformar med mera. Media Evolution är samägt av medlemmar, projektutförare och av offentliga organisationer i Skåne och Blekinge.
– Såvitt jag känner till är vi unika i Sverige och Norden men det finns andra former av medierelaterade kluster. Utomlands har vi stött på något liknande men inga lika medvetna satsningar som Media Evolution, berättar Christer Månsson som är VD.

De 190 medlemmarna är företag och organisationer med roller i värdekedjan, antingen som skapare av digitala upplevelser eller kunder.

Christer Månsson, VD Media Evolution

De flesta finns i Skåne och Blekinge, främst i branscher som mobil telecom, IT, mediabolag, filmbolag, reklambyråer och apputvecklare.

– Uppdraget är att skapa mötesplatser mellan mediabranschen, det offentliga och akademin.

Ett exempel är det snart inflyttningsklara Media Evolution City, ett samarbete mellan Media Evolution och fastighetsföretaget Wihlborgs. I Kockums gamla verkstadslokaler i Malmö, granne med SVT, växer ett centrum för innovation och utveckling inom mediabranschen fram. Andra viktiga mötesplatser är rundabordssamtal och inte minst den årliga The Conference, som berör de absolut senaste trenderna inom branschen. I år hålls mötet för åttonde gången och eftersom man i fjol sålde slut de 650 biljetterna ökar man upp till 900 platser.

Matchmaking för tillväxt
Oavsett om du befinner dig i tillverkningsindustrin eller på ett IT-företag påverkas du av den ständiga utvecklingen av medialandskapet. Ofta behövs det hjälp för att vägarna ska korsas så att behov och tillgång möts. Här är Media Evolution en viktig spelare. Genom olika former av matchmaking hjälper man till att hitta nya affärer. Ett behov hos ett storföretag kan kanske lösas av ett medlems-företag eller så låter man någon annan med bättre möjligheter utveckla en befintlig innovation.

En annan metod för tillväxt är Open Innovation, att påverka attityder och strategier hos större företag och organisationer så att de öppnar upp med gränssnitt (APIs) så att mindre företag kan utveckla tjänster på deras innehåll med bra gemensamma affärsmetoder.

Man jobbar också hela tiden med att knyta till sig nya medlemmar, ta fram publikationer om nya trender, ta in nya projekt och representera som sakkunnig hos ägarna och samarbetspartnerna.

Inriktningen på de projekt man driver varierar. Ett handlar om framtidens lärande, med målet att regionen ska bli ledande inom digitala lärformer. Andra rör tillväxtkunskap i nya företag och att hitta riskkapital till mediabolag.Det pågår även ett samarbete med Packbridge kring smarta kommunikationslösningar för förpackningsbranschen. På gång är också en business hub med Malmö Högskola. Slutligen driver man ett projekt, Soft Landing, som ska locka externa medieinvesteringar till Skåne och Blekinge.

Alla delprojekt har mål i sig, men övergripande handlar det om att skapa tillväxt genom att driva dialog, inspirera och synliggöra nya möjligheter i mediebranscherna. Att mötas gör det möjligt.

//Caroline Rundberg

Foto: Pernilla Lavesson & Jesper Berg

Den 28 mars 2012 arrangerar Handelskammaren och Media Evolution en nätverksträff i Media Evolution City.

Initiativtagarna och grundarna av verksamheten är: Malmö stad, Region Skåne, Region Blekinge, Malmö högskola, Netport. Karlshamn AB, Nordic Game AB, Scandivision Communication AB, Anagra-m Produktion AB, Rediko AB, Planeto AB, Film i Skåne AB. Media Evolution finansieras bl a av: Region Skåne, Helsingborg stad, Malmö stad, EU:s strukturfondsprogram genom Tillväxtverket, Region Blekinge, Malmö högskola och Netport Karlshamn.

Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in