Besiktningsmän

Närings- och njutningsmedel (A)
Textil-, läder-, plast-, och gummivaror samt miljötextilier (B)
Trä- och pappersvaror (C)
Brännoljor, andra petroleumprodukter, fasta bränslen, mineraliska ämnen och varor därav (D)
Metaller och varor därav (E)
Maskiner och apparater, instrument, transportmedel, vapen och datorer (F)
Diverse varuslag (G)

Sök besiktningsman

HITTA VÄRDERINGSMAN PÅ WWW.BESIKTNING.NU

(sidan öppnas i ett nytt fönster).

www.besiktning.nu kan du söka oberoende besiktnings- och värderingsmän förordnade av Sveriges Handelskamrar efter varuslag och geografisk belägenhet. 

Kontakt

För mer information kontakta:

Kerstin Bengtsson
035-240 07 50

 

Infofolder om Besiktningsmän

Olika värdebegrepp

Affektionsvärde: värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), till exempel värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.

Exekutivvärde
: Värde vid en försäljning/delning efter utmätning, konkurs, dödsbon eller liknande. Oftast helt utan garantier och dylikt.


Marknadsvärde: värdet på den öppna andrahandsmarknaden i Sverige, för likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den besiktigade-/värderade egendomen vid en viss tidpunkt. Inklusive eventuell handelsmarginal och moms.

Nyvärde: kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Inklusive eventuell handelsmarginal och moms.

Återställandekostnad:
kostnad för att återställa egendomen i det skick den var innan skadan.

Andra eventuella omständigheter som påverkar värdet ska anges i den löpande texten.


Om oss på en minut

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Alla medlemmar har möjlighet att publicera erbjudanden under Member to member på www.handelskammaren.com

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Logga in