Besiktningsmän

Närings- och njutningsmedel (A)
Textil-, läder-, plast-, och gummivaror samt miljötextilier (B)
Trä- och pappersvaror (C)
Brännoljor, andra petroleumprodukter, fasta bränslen, mineraliska ämnen och varor därav (D)
Metaller och varor därav (E)
Maskiner och apparater, instrument, transportmedel, vapen och datorer (F)
Diverse varuslag (G)

Sök besiktningsman

HITTA VÄRDERINGSMAN PÅ WWW.BESIKTNING.NU

(sidan öppnas i ett nytt fönster).

www.besiktning.nu kan du söka oberoende besiktnings- och värderingsmän förordnade av Handelskammaren efter varuslag och geografisk belägenhet. 

Kontakt

För mer information kontakta:

Kerstin Bengtsson
035-240 07 50

 

Infofolder om Besiktningsmän

Olika värdebegrepp

Affektionsvärde: värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), till exempel värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.

Dagsvärde: kostnad för att vid skadetillfället i allmänna handeln anskaffa ny, likvärdig egendom av samma slag och i samma skick med avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet.

Marknadsvärde: vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den skadade vid skadetillfället (ej Blocket, Gula tidningen, loppmarknader o dyl).

Nyvärde: kostnaden för att vid skadetillfället i den allmänna handeln anskaffa ny, likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning.

Uttryck som försäkringsvärde, återanskaffningsvärde, samlarvärde och samlingsvärde bör i princip inte användas i värderingssammanhang.

Om oss på en minut

Senaste blogginläggen

11
apr

I går tilldelades Ingvar Kamprad det Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för framstående entrepr...

03
apr

Det är något visst med jubileum. Man blickar tillbaka och tar avstamp för framtiden, ofta med en bok...

02
apr

Igår kom en nya Pisa-rapport som gav ett mått på niondeklassarnas kreativitet. Sverige backar och li...

21
mar

Debatten om bostäder i storstäderna är verkligen het just nu, betydligt hetare än byggandet. I synne...

Medlemmar kan via Handelskammaren bjuda in till invigning, frukostmöten, seminarier och kundträffar.

Vi blickar tillbaka på genomförda arrangemang via bild och text.

Följ allt som händer inne på Handelskammaren genom att gilla oss på Facebook
Logga in